Η ΠΟΕΣΥ για την έκθεση για την Ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα