Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Photometria – Parallel Voices 2024