Η έκθεση “Μια άλλη ματιά” του ΤΕΤΕΤ παρουσιάζεται στο Photometria Photography Center (PPC)