Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε διεθνή έκθεση τουρισμού στο Δουβλίνο