«Καινοτόμες Προσεγγίσεις στον Τουρισμό» : Ημερίδα ενημέρωσης του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης και του Δι.Πα.Ε στο 32ο Money Show