Πετυχημένο το σχέδιο της ΔΕΘ-HELEXPO για την εύρυθμη κυκλοφορία επισκεπτών και εκθετών