Πραγματοποιήθηκε η πρώτη σύσκεψη της επιτροπής γηπέδου Ηρακλή