ΠΕΔΚΜ: Ημερίδα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση α΄ βαθμού και την Τουριστική Ανάπτυξη, στο πλαίσιο του 31oυ Money Show