Επιστημονική Διημερίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης στην Αίθουσα Εκδηλώσεων Φ.Α.Α.Θ.