Αφήγηση: Ελίνα Μαρμαρίδου

Μουσική – τραγούδι: Νικόλας Καραγκούνης