Ευχαριστώ Κωνσταντίνου Ζέρβα προς τους εργαζόμενους, που κράτησαν ανοιχτούς τους δρόμους