Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΥΜΑΘ – ΠΕΔ ΚΜ για τη διασύνδεση Σειχ-Σου με Χορτιάτη